ششمین جلسه “مبانی سبک زندگی اسلامی” با موضوع “نقد زندگی غربی”

نقدی بر زندگی غربی

ششمین جلسه “مبانی سبک زندگی اسلامی” با موضوع “نقدزندگی غربی”در مسجد وحدت نارمک روز چهار شنبه ۹۸/۵/۱۶برگزار شد.

در این نشست مهندس مجتبی اعلایی مدیر عامل موسسه زکا زندگی غربی را از نظر اندیشمندان غربی مانند مارکس چنین توصیف نمود.

یکی از مهمترین عناصر در زندگی روزمره پول است ، که به تاثیرات فراوان آن در زندگی روزمره ذیلا اشاره میشود:

زندگی غربی

 

نقد زندگی روزمره (سبک غربی)نظریه مارکس

الف- پول اساسی ترین عنصر زندگی

ظهور پول فراتر از ابزار مبادله

شاخص ترین ویژگی پول همین ابزار بودگی آن است که به واسطه آن مبادلات امکان پذیر میشود.

اما از نظر مارکس ، پول اما پدیده ای به مراتب بیشتر از ابزاری خالی برای مبادله است.

به نظر او پول به مثابه عنصر اساسی حیات روزمره در پس بسیاری از رخدادها و تجربه های

زندگی روزمره جا خوش کرده.

زندگی غربی

ب- کمی سازی امور

پول بدین ترتیب از حیطه وجودی خویش پا را فراتر میگذارد و نه تنها درمعامله ها و مبادله ها ، بلکه در هر

لحظه و گوشه ای ، به زندگی فردی و اجتماعی انسان سرک میکشد.

پول چنان جامعه را غرق درامور کمی می کند که خود نیز از طریق کمیت اهمیت می یابد.

زندگی غربی

ج- نیازهای کاذب

ویژگی اساسی نیازهای کاذب آنست که در آنها خبری از نیازهای واقعی و بنیادین انسانی و آنچه به انسان

بردگی انسان ارتباط مییابد نیست بلکه نظام سرمایه داری با جایگزین کردن نیازهای کاذب به جای نیازهای

اساسی و با دستکاری در ذهن و روان آدم ها ، نیازهای واقعی انسان را به نیازهای دسته چندم بدل میکند.

در سطح کارگران به گونه ای و در سطح سرمایه داران به گونه ای دیگر.

زندگی غربی

د-سطح سرمایه داران

سرمایه داران ، نیازهای کاذب نیازهای تجملی ایجاد میکنند و از طریق دامن زدن به نیازهای نفسانی

و دستکاری تخیلات و بلهوسی هایی دامن می زند که فراتر رفتن از نیازهای فیزیولوژیک و جسمانی

را امری ناممکن می سازد.

نظام سرمایه داری بدون وقفه سرگرم تولید محصولات جدید است ومحصولات جدید از طریق شعله ور

ساختن جرقه های خاموش امیال وخواهش های نفسانی و دامن زدن به سرکش ترین وسوسه های تن آسانانه

و لذت طلبانه طیف و گسترده نامحدودی از اشیاء ، کالا ها وخدمات را در برابر افراد و طبقات متمول عرضه می کند.

زندگی غربی

در بین کارگران و توده های فقیر نیازهای کاذب اما به گونه ای دیگر عمل می کند

سرمایه‌داری چنان بلایی بر سر آنها می آورد که نیازهای واقعی و اصلی آنها نه تنها نیازهای انسانی که حتی

نیاز های حیوانی و طبیعی آنها فراموش می گردد.

نیازهای کاذب نه تنها به اشتیاق و امید واهی در میان آنها دامن می‌زند امیدی که سراب رسیدن و ارضای نیازهای کاذب

در زمان نامعین و آینده موهوم را ایجاد می کند .

از نظر مارکس نیازهای کاذب انسان های فقیر را فقیرتر و به بینوایان بدل می کند که لذت کامجویی در آن از آنچه در

اختیار دارند نیز از خود دریغ می‌کنند.

 

 

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.