“مبانی سبک زندگی اسلامی” مسجد وحدت – جلسه سوم

چکیده مبحث

۱- سخنان مقام معظم رهبری: سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است.

۲- اصول و مبانی لیبرالیسم ، ریشه و مبنای سبک زندگی غربی است.

۳- زندگی روز مره و ویژگی های آن:

فرار بودن ، عادت وارگی ، تکثر ، غیر فردی بودن

۴- بررسی نظریات مارکس و زیمل در خصوص مهم ترین عناصر مؤثر در زندگی روزمره.

۵- بررسی مهم ترین عناصر زندگی روزمره: مد ، موسیقی ، مصرف ، رسانه(تلویزیون ، فیلم ، فضای مجازی)

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

 

سوین جلسه “مبانی سبک زندگی اسلامی” در روز چهر شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸ بعد از نماز مغرب وعشاء

با موضوع نقدی بر سبک زندگی غربی در “مسجد وحدت” نارمک پی گرفته شد.

آقای مهندس اعلایی در ابتدا چکیده مطالب مورد بحث در موضوع نقدی بر سبک زندگی غربی را به

شرح زیر تشریح نمود:

نقدی بر سبک زندگی غربی

چکیده مبحث

۱- سخنان مقام معظم رهبری: سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است.

۲- اصول و مبانی لیبرالیسم ، ریشه و مبنای سبک زندگی غربی است.

۳- زندگی روز مره و ویژگی های آن:

فرار بودن ، عادت وارگی ، تکثر ، غیر فردی بودن

۴- بررسی نظریات مارکس و زیمل در خصوص مهم ترین عناصر مؤثر در زندگی روزمره.

۵- بررسی مهم ترین عناصر زندگی روزمره: مد ، موسیقی ، مصرف ، رسانه(تلویزیون ، فیلم ، فضای مجازی)

نقدی بر سبک زندگی غربی

 وی سپس به دو نکته زیر اشاره کرد:

ملاحظه

نقدهای زیرین در تحلیل سبک زندگی غربی، مربوط به جامعه و توسط اندیشمندان غربی است که

بعضا” بیش از صد سال قبل مطرح شده است.

بازخوانی این نظرات به منظور هشدار به کسانی است که در تقلید از سبک زندگی غربی

به بهانه اینکه نمیتوان با مدرنیسم جنگید ؛ گوی سبقت را از آنان ربوده اند.

آنگاه عبارتی از بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی

که در سال ۱۳۹۱ ایراد فرموده بودند به شرح زیر ذکر کردند.

سبک زندگی تابع تفسیرمان از زندگی است :

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جوانان استان خراسان شمال ۱۳۹۱

نقدی بر سبک زندگی غربی

رفتار اجتماعی و سبک زندگی ، تابع تفسیر ما از زندگی است :

هدف زندگی چیست ؟

هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم ، برای خودمان ترسیم کنیم ، به طور طبیعی ،

متناسب با خود ، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میشود.یک نقطه ی اصلی وجود دارد و آن ، ایمان است.

یک هدفی را باید ترسیم کنیم ـ هدف زندگی را ـ به آن ایمان پیدا کنیم .

بدون ایمان ، پیشرفت در این بخشها امکان پذیر نیست ؛ کار درست انجام نمیگیرد. حالا آن چیزی که به آن

ایمان داریم ، میتواند لیبرالیسم باشد ، میتواند کاپیتالیسم باشد ، میتواند کمونیسم باشد ، میتواند

فاشیسم باشد ، میتواند هم توحید ناب باشد ؛ بالاخره به یک چیزی باید ایمان داشت ، اعتقاد داشت ، به

دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مسئله ی ایمان ، مهم است .

ایمان به یک اصل ، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد ؛ یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشد .

بر اساس این ایمان ، سبک زندگی انتخاب خواهد شد.

سپس با توجه به مطالب پیش گفته اصول ومبانی لیبرالیسم به عنوان جهان بینی  حاکم بر سبک زندگی غربی

را به شرح ذیل تشریح نمودند.

مبانی سبک زندگی غربی  (برمبنای مکتب لیبرالیسم)

اصول و مبانی لیبرالیسم مهم ترین آنها به عبارت زیر می باشد:

۱. فردگرایی (اصالت فرد): فردگرایی جوهره و رکن بسیار مهم لیبرالیسم است.

۲. اصالت آزادی: یعنی آزادی فوق همه ارزشهاست. بر اساس این اصل، انسان هر خواسته ای که دارد،، باید آنها را محترم شمرد

۳. انسان مداری (امانیسم): یعنی باید تمام چیزها ـ حتی اخلاق و دین ـ بر اساس تمایلات و نیازهای انسان توجیه شود.

۴. سکولاریسم: یعنی تفکیک دین از امور زندگی.

۵. سرمایه داری (کاپیتالیسم): لیبرالیسم به گونه ای با سرمایه داری و اقتصاد بازار آمیخته شده که بسیاری از متفکران به

ویژه چپ گرایان معتقدند که لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه داری است.

۶. عقل گرایی: یعنی باور به کفایت و بسندگی خرد انسانی. در این تفکر، همه انسانها از نیروی خرد بهره مند هستند. خردمندی و آزادی

دو جزء جدایی ناپذیر محسوب می شوند.

و نیز تجربه گرایی، علم گرایی، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم معرفتی، پیشرفت باوری و تسامح و تساهل، از جمله اصول

لیبرالیسم محسوب می شوند

ـ لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، ص۱۰ ـ ۳؛

مفهوم سبک زندگی

سبک‌های زندگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی روزمره در جهان مدرن هستند و

نقش اساسی در تعاملات اجتماعی دارند.

سبک زندگی بر خلاف فرهنگ به معنی شیوه کلی زندگی یک گروه یا قوم و ملت نیست،

بلکه عبارت است ازمجموعه کردارهاونگرش‌هایی که درزمینه اجتماعی خاص معنادارند.

فرهنگ کمبریج سبک زندگی را شیوه و روش انجام چیزی در نظر گرفته که برای فرد یا گروهی از مردم

درمکان یا دوره‌ای خاص سرمشق تلقی شود.

در لغت‌نامه وبستر نیز سبک زندگی ، اجرا یا انجام اموری تعریف شده که تمایزدهنده فرد یا

گروه یا سطح خاص است. 

 

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.