دوره “مبانی سبک زندگی اسلامی “در “مسجد وحدت ” نارمک جلسه دوم

مبحث اول مبانی سبک زندگی اسلامی (ضرورت اصلاح سبک زندگی) تحت عنوان شناخت دشمن در روز

چهارشنبه مورخ ۸۹/۴/۱۹ در مسجد وحدت نارمک پی گرفته شد.

در این جلسه به موضوع “نقش دشمن در ترویج سبک زندگی غربی” پرداخته شد .

به منظور تبیین موضوع یاد شده ، اشکال مختلف استعمار ( استعمار کهنه ، استعماز نو و

فرانو)  توسط مهندس اعلایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

ونهایتا مبحث اول مبانی سبک زندگی اسلامی جمع بندی وبه طور کامل ارائه شد .

 شناخت دشمن

شناخت دشمن

۱- استعمار کهنه

 ویژگی های دوره استعمارکهنه (دوره سلطه نظامی )

  قدرت نظامی حرف اول را می‌زد و تهدیدها از نوع تهدید سخت بود.

ـ لشکرکشی و کشتار موجه بود و کشتار بیشتر دلیل قدرت بیشتر بود.

ـ برای استعمارگران پرهزینه بود.

-سرزمین‌ها فتح می‌شدند و حاکمیت مستقیم بر آنها اعمال می‌شد.

در این نوع استعمار تمام حاکمیت یک کشور در اختیار کشور

 استعمار گر بود.

دلیل فروپاشی استعمار کهنه

این شیوه استعماری سرانجام به دلایلی ذیل دچار فروپاشی شد.

 پرهزینه بودن،

ناممکن بودن،

افزایش مقاومت‌ها در برابر اشغالگران

 تغییر شرایط جوامع استعمارگر و مستعمره

 پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۵۰ و

۱۹۶۰م شاهدرشد سریع جریان استعمار زدایی و مبارزه برای کسب استقلال سیاسی

بودیم.

اما باید اذعان کرد امپریالیسم با دادن استقلال رسمى به مستعمرات پیشین، پایان نیافته

است.

لاکن نوع جدیدى از حکومت امپریالیستى با وجود مستعمره زدایى برای تسلط بر

کشورهای ضعیف شکلگرفته است.

شناخت دشمن

 

نظام سلطه و انهدام بنیان های فرهنگی و اعتقادی ملت ها

هر جا انگلیسها وارد شدند، زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی

وجود داشت، آن را از بین بردند.

در شبه قاره ی هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود؛ تمام نوشتجات، مکاتبات

دستگاههای حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، مدارس عمده، شخصیتهای برجسته، با

زبان فارسی انجام میگرفت. انگلیسها آمدند زبان فارسی را با زور در هند ممنوع کردند،

زبان انگلیسی را رائج کردند….

شناخت دشمن

فرانسویها هم در کشورهائی که تحت استعمار آنها بود، زبان فرانسه را اجباری کردند…

غربیها آنجائی که توانستند، بنیانهای فرهنگی و اعتقادی را از بین بردند.

شناخت دشمن

۱.استعمار نو

شناخت دشمن

ویژگی های استعمار نو

کشورهای استعمارگر پس از استقلال کشورهای مستعمره همچنان نفوذ خود را در این

کشورها حفظ کردند .

این نفوذ منجر به برهم خوردن تعادل فضاى فرهنگى جوامع سنتى، تخریب مبانى اقتصادى

آنها و اختلال در تولیدات محلى گردید.

افزایش نفوذ به تدریج، زمینه را براى تغییر شیوه ى استعمارى فراهم ساخت و استعمار

مستقیم به «استعمار نوین» تبدیل شد.

هارى مگداف و تام کمپ «نیازهاى جدید نظام سرمایه دارى» را عامل تغییر شیوه ى

استعمار معرفى مى کنند.

نیاز به بازار و فشار لاینقطع براى مواد خام جدید و غذا سرانجام، به سیاست هایى

انجامید که درصدد انطباق مناطق استعمارى با اولویت هاى جدید کشورهاى صنعتى بود.

بنابراین استعمار در قالبی نو ادامه یافت.

شناخت دشمن

نحوه استعمار به شیوه استعمار نوین

– استفاده از نیروهای مزدور و وابسته بومی

-شناسایی و کادرسازی از نیروهای بومی منطقه تحت سطله توسط سرویس های

جاسوسی و گماردن آن ها در پست های حساس و کلیدی حاکمیت نامحسوس اما قوی

بر حاکمان دست نشانده.

-غارت ثروت های ملی کشورهای مستعمره

-تخریب فرهنگ ملی و بومی

-ایجاد فرهنگ التقاطی، وابستگی اقتصادی و اشاعه سکولاریزم

در این نوع استعمار نخبگان صاحب نفوذ در اختیارکشورهای استعمارگر بوده

و عامل اجرای سیاستهای آنها می باشند.

 

بیانات مقام معظم رهبری- ۱۳۹۱-خراسان جنوبی

شناخت دشمن

نظام سلطه و انهدام هویت امتها

فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده ی فرهنگ هاست.

هرجا غربیها وارد شدند، فرهنگ های بومی را نابود کردند، بنیانهای اساسیِ اجتماعی را

از بین بردند؛ تا آنجائی که توانستند، تاریخ ملتها را تغییر دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خط

آنها را تغییر دادند.

شناخت دشمن

شناخت دشمن

۳-استعمار فرانو

استعمار فرانویاسلطه گری نوین، مبتنی بر ایجاد تغییر در جهان بینی، فرهنگ، باورها،

بینش ها، رفتار و نگرش های سیاسی فرهنگی بوده و با هدف تغییر نامرئی و نامحسوس

فرهنگ و هویت ملت ها پایه ریزی شده است.

سست کردن پایه های وحدت ملی، تشدید اختلافات داخلی، بی تفاوت ساختن مردم

نسبت به فرهنگ و هویت ملی، خیرخواه جلوه دادن استعمارگران در افکار عمومی، از

مهمترین محورهای القایی استعمار فرانو می باشد.

در این نوع استعمار، سلطه فرهنگى بر سلطه نظامى مقدم است .

رسالت اصلى بر عهده رسانه هاست و نه ادوات نظامى. البته ممکن است ادوات نظامى

هم به کار گرفته شوند که تنها براى تقویت همان سلطه رسانه اى هستند.

در این نوع استعمار، به دنبال استحاله فرهنگى هستند.

استعمار فرانو عبارت است از:

تسخیر هویت ملت ها از طریق دخالت توجیه شده در شئون آنها با استفاده از اهرم

تبلیغات رسانه اى و اطلاعات و داده هاى به ظاهر صادق.

در این نوع استعمار، دولت هاى استعمارگر با موجه جلوه دادن دخالت خود در امور ملت

هاى دیگر، ابزارهاى سیاسى و فرهنگى جوامع گوناگون را به نفع خود مصادره مى کنند

شناخت دشمن

ویژگیهای استعمار فرانو

۱- اولویت سیطره فرهنگی بر سیطره نظامی

۲- توجه به کانون های سرمایه داری جدیددر جهان سوم برای تحقق استعمار

۳- کمرنگ کردن نقش دولتها

۴- از بین بردن نظم داخلی کشورها از طریق ایجاد شورشهای جمعی

۵- ازمیان برداشتن امنیت فردی و اجتماعی

۶- یکنواخت کردن دنیا

۷- ترویج عناصرفرهنگ بیگانه از طریق جاذبه های تولید رسانه ای (ماهواره ،اینترنت،

سینما و…)

شناخت دشمن

۸-وابستگی اقتصادی وگسترش بازار مصرف

۹- گسترش فرایندهای فردگرایانه(به انزوا کشاندن افرادوکمرنگ کردن مشارکت اجتماعی)

۱۰- کنترل شدید وزمینه سازی جاسوسی گسترده

۱۱- ایجاد نابرابری افزون تر و ایجاد بحران های اجتماعی وفرهنگی و از خود بیگانگی فردی

۱۲- استفاده از حربه های تبلیغاتی وتکنیک های خاص نفوذ نظیر

شناخت دشمن

سخنرانی مقام معظم رهبری، در دیدار با مسئولان صدا و سیما ،دیماه ۱۳۸۳

شناخت دشمن

قدرت طلبان با ورود به مرحله استعمار فرانو، تلاش می‌کنند با تبلیغات و اغواگری، چهره‌ای

رنگین از مستکبران جهان را در افکار عمومی ملت‌ها ترسیم کنند و آنان را جذب خود

سازند.

اما ملت‌ها می‌دانند که چهره واقعی آمریکا و انگلیس و دیگر قدرت‌طلبان همان چهره کریه

و نفرت‌آوری است که در عراق و در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو آشکار شده است.

مردم کشورهای اسلامی منتظر فرصت هستند.

تا نفرت عمیق خود را از ایالات متحده آمریکا و عواملش آشکار کنند .

این واقعیات نشان می‌دهد که دوران استکبار رو به پایان است .

در این مرحله، ملت‌های بااراده و آگاه می‌توانند نقش تاریخی ایفا کنند که در این میان،

ملت باهوش و استعداد و باتجربه ایران می‌تواند محور کلی حرکت عظیم جهانی بر ضد

استکبار قرار گیرد.
(سخنرانی مقام معظم رهبری، در دیدار با مسئولان صدا و سیما ،دیماه ۱۳۸۳)

شناخت دشمن

شناخت دشمن

ضرورتی دینی و ملی

۱- دوگانه محوری در قران

راه خدا و راه شیطان

اهدنا الطراط المستقیم

صراط الذین انعمت علیهم

غیرالمغضوب علیهم و لا الضالین

۲- پرهیز از قبول ولایت دشمن

یا ایها الذین امنوا لاتتخذو عدوی و عدوکم اولیاء (ممتحنه / ۱ )

۳- هشیاری در مقابل دشمن

«من نام لم ینم عنه؛ هر که آسوده بخوابد دشمن او بیدار و هوشیار است».

(نهج‌البلاغه، نامه‌ها،شماره۶۲،صفحه۴۵۲)

 

تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی

شناخت دشمن

 

تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای

بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما

زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه میطلبد که

باز چشم امید در آن به شما جوانها است.

(بیانیه گام دوم انقلاب بند ۷)

نتیجه مبحث اول

۱- انسان با هر نگاه و عقیده ایی برای زندگی بهتر وتؤ ام با رفاه و سلامتی باید به سبک

زندگیاهمیت داده و چالش های موجود را بهبود بخشد.

۲- مفهوم حقیقی و بخش نرم افزاری تمدن ؛ مجموعه رفتارهای ما در حوزه های فردی و

اجتماعی است ؛ که نیازمند بازخوانی و اصلاح است.

۳- دشمنان ج.ا.ا. همه هم خودرابرای سلطه اقتصادی وفرهنگی بمنظورتغییرسبک زندگی

جامعه مابه خدمت گرفته اند. لذا شناخت روشهاوراه کارهای دشمن دراین بخش “جهادی

همه جانبه” وامری ضروری و حتمی به شمار می رود.

۴- حفظ خط و زبان فارسی زیر ساخت حفظ فرهنگ ملی و انقلابی است.

۵- اصلاح سبک زندگی کنونی یک ضرورت همگانی است. مؤسسه فرهنگی اجتماعی زکا

بهمینمنظور ودر ادای تکلیف ملی و دینی و در پاسخ به ندای رهبر عزیز ایجاد شده است.

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.