پیام های فصل تابستان

مزاج فصل

 مزاج تابستان گرم و خشک است و خشکی آن به علت کمبود باران و شبنم درتابستان

و تشدید گرماست که رطوبت را از بین می برد.

 درفصل تابستان بایداز غذاها و نوشیدنی های گرم پرهیزکرد.

 ازغذاها ،نوشیدنی ها و میوه های سرد و مرطوب استفاده شود.(البته باید مزاج فرد لحاظ شود)

مزاج فصل

یادآوری : منظور از غذا و نوشیدنی گرم و یا سرد همان مزاج خوراکی ها است که فهرست آنها

درکتاب ها و منابع طب سنتی موجود است.

مزاج فصل

 پوشیدن لباسهای نخی درفصل تابستان توصیه می شود.

 دراین فصل لازم است مقدار استراحت افزایش یابد.

 سکنی گزیدن درمکانهای خنک و نزدیک به آب روان که از دود و دم زندگی شهری دور باشد،

بسیار مناسب است.

 

« برگرفته ازکتاب طب سنتی اسلامی نوشته مهدی برزو و براساس دروس و نسخه های حکیم حسین خیر اندیش»

 

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.