تربیت کودک

کودک و نوجوان

طرح کودک و نوجوان با توجه به تعلیم و تربیت محله و ایجاد شبکه سازی از کودکان و نوجوانان محله طراحی شده است.

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

 

طرح کودک و نوجوان با توجه به تعلیم و تربیت محله و ایجاد شبکه سازی از کودکان و نوجوانان محله  طراحی  شده است.

اهداف

-۱ ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی به منظور توانمندسازی جامعه هدف

-۲ ایجاد بستر رشد و تربیت اسلامی با محوریت مسجد

-۳ کمک به ترویج فرهنگ کارآفرینی با پرورش زیرساختهای لازم مانند خلاقیت، روحیه پشتکار و

مسئولیت پذیری

-۴ ترغیب اعضای محله به ارائه طرح های فرهنگی اجتماعی در حوزه خانواده و کودک و نوجوان به منظور

ترویج سبک زندگی اسلامی

روش اجرایی اهداف:

۱.عضوگیری از علاقه مندان در شرکت در دوره های تربیت مربی

۲. عضوگیری از نیروهای کارآزموده، متخصص و متعهد جهت مدیریت و اتاق فکر طرح در مسجد

۳.عضوگیری از کودکان و نوجوانان علاقمند برای شرکت در دوره ها

۴.برقراری ارتباط بین مدیریت طرح کودک و نوجوان با مدیریت بانوان جهت همکاری در امور کارآفرینی

 

رویکرد آموزشی طرح

مبانی نظری در حوزه انسان شناسی:

 

برای روشن شدن عناصر اصلی در حوزه ی مبانی انسان شناختی، به سه رکن اساسی در طراحی رویکرد آموزشی

می پردازیم. ۴ کلیدواژه اصلی وجود دارد که نقش اصلی را ایفا کرده است و دراین سن خیلی پررنگ تر است.

 

۱.فطرت: در هفت سال اول خیلی پررنگ است و در انتخابهای بچه ها نقش تعیین کننده ای دارد. پیش فرضهای

وجود که اصلی ترین آن، تمایل به کمال است

 

۲.اراده: انتخاب، خیلی مهم است چون اراده کودک را تقویت می کند. به خاطر فطرت حقیقت جو، کودک دوست

دارد که بررسی کند. ولی بچههایی که منزوی یا مضطرب بوده و یا اینکه وسواس داشتهاند، هیچ چیزی خیلی

خوشحالشان نمیکند. یکی از جاهایی که خیلی بارز نشان میدهد فطرت کودک، دستکاری شده، حق انتخاب

است. در مواقع زیادی والدین می ترسند به کودک حق انتخاب دهند. در این طرح سعی شده بچهها در معرض

انتخاب قرار داده شوند و روی این قضیه پافشاری می شود. وقتی بچهها هفت سالشان تمام شد، استقلال

طلبی شان تأمین می شود. ولی در بسیاری از رویکردها، در این سن مدام سعی می کنند بچهها را منضبط کنند.

وارد شده این است که فعالیتهایش خیلی درون گرا و » رویکرد مونته سوری « مثلاً یکی از نقدهای جدی که به

خیلی ضابطهگرا است و انتخاب در فعالیت ها نقش کم رنگی دارد.

در مورد اراده و حق انتخاب، این نکته حائز اهمیت است که در این سن، بر خلاف سن تمییز و بلوغ، عقل،

پشتوانه اراده و انتخاب نیست. بلکه احساساتی چون علاقه و ترس، تعیین کننده اند. اما کرامت و استقلال بچه ها

در این سن، نقش تعیین کننده ای درشکل گیری قدرت انتخاب و تصمیم گیری، در بزرگسالی دارد.

 

۳ . گرایش: کودکان در سنین پایین نسبت به هر مسئله ای که حس خوبی پیدا کنند در آینده به آن مسئله

علاقه مند خواهند شد. به عنوان مثال اگر کودک به کلاس قرآن رفته و آنجا روی حفظ پافشاری کنند، حس

اجبار در ذهن کودک می ماند. در صورتی که نکته مهم این است که قرآن با فضای شادی و بازی در ذهن کودک

ماندگار شود. در خانه هم وقتی پدر و مادر نماز یا قرآن می خوانند کودک دوست دارد کنار آنها باشد و از آنها

تقلید کند. حس مثبت کودک نسبت به این مسائل باعث می شود که بعدا فطرت او راحتتر بروز پیدا کند.

فطرت ما زیباجو است، ولی به خاطر اینکه گرایشها، بد شکل گرفته، بدیها بیشتر بروز می کند.

 

وضو گرفتن بچه ها
وضو گرفتن بچه ها

 

نماز خواندن بچه ها به خواسته خودشان
نماز خواندن بچه ها به خواسته خودشان

 

۴.الگو: آنچه امروزه به عنوان قهرمان شناخته می شود و در ادبیات دینی آن را حجت ظاهری می خوانند، وجود الگو و
تأکید بر آن در کنار حفظ سلامت فطرت است که می تواند مسیر کمال فرد را تضمین نماید.

 

الگو سازی شهید بابایی و شهید مطهری
الگو سازی شهید بابایی و شهید مطهری

 

 

الگو سازی پیامبر اکرم در قالب نمایش محمد امین
الگو سازی پیامبر اکرم در قالب نمایش محمد امین

 

برگزاری هیأت کودک در مناسبت های مذهبی (در کنار هیأت بزرگترها، برگزاری هیأت بچه ها از یک سو
جذابیت برنامه سبب می شود بچه ها همکاری بهتری برای حضور چند ساعته بزرگترها داشته باشد و از سوی
دیگر تجربه خوب و پُر بهره ای برای کودکان است، نذری درست کردن، نقل تاریخ اسلام در قالب نمایش های
بچگانه، تهیه کاردستی های مناسبتی و …)

 

ساخت کاردستی هیئت کودک مسجد امام صادق - 92
ساخت کاردستی هیئت کودک مسجد امام صادق – ۹۲

 

ساخت گلدان هیئت کودک شهدای گمنام
ساخت گلدان هیئت کودک شهدای گمنام

 

سفره گل بازی هیئت کودک دانشگاه شریف محرم – 91
سفره گل بازی هیئت کودک دانشگاه شریف محرم – ۹۱

 

در طرح کودک و نوجوان مربی کیست و چه می کند؟

مربی مادر است
در حسینیه کودک شهید چمران، مربی، همانند مادر است. در واقع در اینجا نگاه مربی به کودک، همان نگاهی
است که یک مادر به کودک دارد. در این رویکرد، مربی نمی تواند صرفاً یک نگاه بیرونی به کودکان داشته باشد.
می داند و خود را نسبت به همه مسائل کودک، مسئول می داند. » طرح کودک « بلکه او خود را بخشی از خانواده
هر ،» طرح کودک « در ۵ بچه، یک مربی دارند. مربی با بچه ها صحبت میکند و ارتباط می گیرد تا جایی که بچه
به مربی انس بگیرد و اگر مشکلی پیش آمد به مربی بگوید. مربی برای بچه ها بستر اولیه ی فعالیت را فراهم
می کند و در بازیها همراه آن ها است.

 

مربیها در طول کار رشد می کنند. تحلیلهایی که در مورد بچه ها دارند، خیلی پخته می شود. دانشی که به مرور
زمان در مورد بچه ها کسب می کنند، در حد یک لیسانس و فوق لیسانس رشته های مرتبط مانند روانشناسی،
علوم تربیتی و … است.

همراهی مربی با کودک در تمامی لحظات مانند یک مادر
همراهی مربی با کودک در تمامی لحظات مانند یک مادر

 

مربی در ارتباط با کودک کاملا منعطف است.
مربی به مرور متوجه می شود چطور با بچهها بازی کند و کجا مداخله کند. موقعیت های خطرناک را تشخیص
می دهد و وارد عمل می شود تا کودک به خودش و محیط آسیب نزند و در یک فعالیت هدفمند شرکت کند.
در مدل سنتی، یا مربی به صورت کاذب، خیلی خوب ایده و طرح دارد و کپی از این طرف و آن طرف میآورد،
یا خلاق است اما در اجرا نمیتواند طرح درس را خوب اجرایی و تبدیل به بازی کند. نقش مربی، ایجاد جرقهی
اولیه و پیشنهاد کار جدید است.

 

فراهم کردن بستر و ایجاد جرقه اولیه توسط مربی، مربی در تمامی مراحل درکنار کودک است
فراهم کردن بستر و ایجاد جرقه اولیه توسط مربی، مربی در تمامی مراحل درکنار کودک است

 

مربی از نقطه ای که کودک هست شروع می کند و با او پیش می آید
مهم است که مربی در مواقع لزوم با کودک صحبت کنند و آنجایی هم که لازم نیست، سکوت کنند. باید به کار
ماجرا را جهت دهند، بدون این که »؟ به نظر تو الان باید چه کار کنیم « : کودک توجه کنند و از او سؤال کنند
خودشان مستقیم، وارد عمل شوند. مثلآً یک روز، پسرها همه چکش به دست گرفتند و به فعالیت نجاری علاقه
من میخوام گرگ « : یکی از بچه ها گفت »؟ شما چه چیزی درست می کنید « : نشان دادند. ما سؤال کردیم
« : پرسیدیم ». باید پنجههامون قوی باشه « : جواب داد »؟ خب گرگ به چه چیزهایی احتیاج داره « : گفتیم ». بشم
خود بچه ها پیشنهاد کردند که پنبه را با چسب روی ناخنهایشان بچسبانند »؟ چطور باید پنجه هاتون قوی باشه
تا دستشان قویتر شود. فعالیت نجاری با یک گفت وگوی ساده با فعالیتی دیگر جابه جا شد و به نتیجه هم
رسید.

 

شروع و جهت دهی فعالیت پیشنهادی کودک
شروع و جهت دهی فعالیت پیشنهادی کودک

 

 

مربی زمینه سازی می کند و کودک طراحی و انتخاب
زمان سنجی و موقعیت سنجیِ مربی، خیلی مهم است. این که بداند هر لحظه باید چه کار کند و فعالیتها را به
موقع پهن و به موقع جمع کند، نشانه موقعیت شناسی مربی است. یک بخشی از این موقعیتشناسی، از طریق
آموزش به دست میآید و بخش بزرگی از آن در حین کار اتفاق می افتد. مربی مانند مادری است که بچههای
زیادی دارد.

 

فضا سازی مربی برای افزایش انتخاب های کودک
فضا سازی مربی برای افزایش انتخاب های کودک

 

 

انعطاف پذیری و صبوری به جای سابقه
برای جذب نیرو، سابقه کار اهمیت چندانی ندارد. بر عکس سن پایین و تجربه نداشتن مهم » طرح کودک « در
است. به این علت که انعطاف در پذیرش تغییرات و شیوه های آموزشی جدید در سن بالا، کم است. با بچهها باید
منعطف بود. کودک هر آن ممکن است یک کار جدیدی بکند. مربی باید بتواند خودش را تطبیق بدهد. سازگاری
با بچهها و از آن طرف صبر و تحمل، خیلی مهم است. هرچه سن بالا برود، تحمل)در یک سری مسائل( کمتر
میشود.
دغدغه مندی در حوزه تربیت دینی به جای شغل
از جهت تعهد، مربی باید دغدغه مند باشد. مهم است که مربی به لحاظ پوشش، عقیده و گرایش دینی و انقلابی
باشد.

خواندن نماز در فضای بازی کودک
خواندن نماز در فضای بازی کودک

 

خلاقیت
در مورد رشته ی تحصیلی مربی، خیلی سختگیری وجود ندارد. مهم خلاقیت مربی و برقراری تعامل خوب است.
تنوع رشته تحصیلی مربیان، سبب می شود که فضا در یک جهت خاص نباشد

 

بیداری کودک درون و حس کنجکاوی
مربی، باید دایره ی زیادی از داستان، شعر و بازی داشته باشد و مانند یک دایره المعارف داستان، شعر و بازی
باشد. اینجا مربیِ خاص یک فن و … وجود ندارد.

قصه گویی مربی با کارت قصه
قصه گویی مربی با کارت قصه

 

 

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.