خواص خوراکی ها

به کودکان خود انار بخورانید که به سرعت زبان را باز می نمایند

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

انار

پیامبراکرم (ص) می فرمایند :

« هیچ اناری نیست مگراینکه درآن یک دانه ازبهشت وجود دارد و من دوست دارم حتی یک دانه ازآن را ترک نکنم.»

امام علی(ع) می فرمایند :    

 « انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی می کند.درهردانه ای از انار،موقعی که درمعده مستقر گردید، حیات قلب وروشنگر نفس

وبرنده وسواس است؛ نیزشیطان را چهل روزمریض و ضعیف می نماید.»

« به کودکان خود انار بخورانید که به سرعت زبان را باز می نمایند.»

امام صادق(ع) می فرمایند :

 میوه، صدوبیست گونه است و مهتر همه آنها اناراست.

هرکس درهنگام خفتن، یک اناربخورد تا صبح، جانش درامان است.

برشما باد انار، چرا که هیچ گرسنه ای آن را نمی خورد، مگراین که وی را بسنده است وهیچ سیری آن را نمی خورد، مگر این که غذا را بروی

گوارا می سازد.   

خواص انار
خواص انار

                                                                                                                                                    

« برگرفته ازکتاب طب سنتی اسلامی»           

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.