مبانی سبک زندگی اسلامی

مبانی نظری سبک زندگی اسلامی

مقدمه:

۱ـ ضرورت طرح ” سبک زندگی اسلامی”

الف ـ بیانات مقامات معظم رهبری درخصوص نقش “رفتار” به عنوان بخش اصلی و نرم افزاری  تمدن اسلامی” در شیوه ی زیستن”

ب ـ جنگ نرم و ترویج سبک زندگی بیگانگان برای تضعیف و نابودی اعتقادات مردم مسلمان ایران و کشورهای اسلامی

۲ـ ایجاد گفتمان و ترویج ” سبک زندگی اسلامی ” در مقیاس عموم وبدست خود مردم

فصل اول:  تعریف مفاهیم

۱ـ تعریف سبک

۲ـ تعریف زندگی:

ـ زندگی یعنی چه

ـ نقد زندگی روزمره (از منظر اندیشمندان غربی)

۳ـ چرایی قید اسلامی

۴- تعریف زندگی در منابع دینی (قرآن و روایات)

-عیش

– حیات

– دنیا

 فصل دوم: مبانی تکوینی ” سبک زندگی اسلامی”

۱ـ هستی شناسی

۱ـ۱ـ عوالم هستی

۱ـ۲ـ عالم عقل …..

۱ـ۳ـ عالم مثال……

۱ـ۴ـ عالم دنیا ( طبیعت….)

۱ـ۵ـ عالم ذر

 

۱ـ۲ـ ویژگیهای عالم هستی

۱ـ۲ـ۱ـ واقعیت جهان هستی

۱ـ۲ـ۲ـ نظام علت و معلول

۱ـ۲ـ۳ـ هدفدار بودن هستی و نظام هدایت همگانی اجزاء هستی به سوی هدف

۱ـ۲ـ۴ـ هستی  نظام احسن

۱ـ۲ـ۵ـ نظام حاکمیت اراده وسنن و احکام الهی برجهان هستی

۱ـ۲ـ۶ـ اصل تغییرشکل و فانی شدن اجزاء هستی

کهکشان

۱ـ۳ـ بخشی از سنن و احکام حاکم برجهان هستی

اصول تکوینی

۱ـ۳ـ۱ـ اصل عدالت

۲-۳-۱- اصل قضا و قدر

۳-۳-۱- اصل مغیرها ( بداع)

۱ـ۳ـ۴ـ اصل مرگ و فانی شدن

۱ـ۳ـ۵ـ اصل عمل و آثار عمل

۱ـ۳-۶ـ اصل پاسخگویی

۱ـ۳ـ۷ـ اصل سعی و تلاش

۱ـ۳ـ۸ـ اصل ابتلاء

۹-۳-۱ – اصل تجسم عمل

۱۰-۳-۱- اصل تقابل خیر و شر

۱۱-۳-۱- ……

۲ـ انسان شناسی:

۲ـ۱ـ انسان خلیفه… است

۲ـ۲ـ انسان ترکیبی از روح و جسم است

۲ـ۳ـ انسان تنها موجود دارای (عقل) است

۲ـ۴ـ انسان تنها موجود توانای تفکر است (تفکر)

۲ـ۵ـ انسان تنها موجود توانای یادکیری است (علم)

۲ـ۶ـ کمالجویی انسان

۲ـ۷ـ اختیار انسان

۸-۲- …….

۳ـ جامعه شناختی

۳ـ۱ـ تعریف سنت الهی

۳ـ۲ـ برخی از سنتهای الهی

۳ـ۲ـ۱ـ سنت امامت به عنوان خلیفه الهی

۳ـ۲ـ ۲- سنت فزونی نعمت پس از شکر

۳ـ۲ـ۳ـ سنت نابودی نعمت پس از کفران

۳ـ۲ـ۴ـ سنت استدراج

۳ـ۲ـ۵ـ سنت عاقبت ظلم

۶-۲-۳- ……..

فصل سوم: مبانی تشریعی سبک زندگی دینی

۱- دعوت عمومی انبیاء

۱-۱- عبودیت

۲-۱ـ صلاه: تنظیم کننده روابط فردی

۳-۱ـ زکاه : تنظیم کننده ارتباطات مالی و اجتماعی

۴-۱- …

صلاه

ـ اهم ارزش های الهی:۲

۱-۲- تقوی

۲-۲- ایمان

۳-۲- تعقل

۴-۲- احسان

۵-۲- صبر

۶-۲- ……

 

۳- شاخص های برتر جامعه ایمانی

۱-۳- سلامت

۲-۳- امنیت

۳-۳- توسعه رزق

۴-۳- تعاملات نیکوی اجتماعی

۵-۳- اسایش

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.