مرور برچسب

روزه داری

آداب روزه داری

روزه داری، تنها یک فرایند جسمانی نیست؛ خوب دیدن، خوب شنیدن و خوب گفتن نیز ابعاد دیگری از روزه‌ داری‌اند که در…